top of page

MediYoga

Updated: May 21
MediYoga kurs ht 2023

Datum och tid: måndagar kl 17.30-18:30.

Kursstart 4 sep. 5 gånger. Flera kurser tillkommer om intresse finns!


Pris: 900 kr, drop-in 185 kr. Du kan även ”prova-på” en gång för 140 kr.


Info & anmälan:

Enklast via Boka Direkt

https://mediyogalund.bokadirekt.se

yoga@sidasih.se 070-468 1548 Hemsida: www.sidasih.se Anmälan till hela kursen är bindande.


Privata klasser

Du kan även boka privata klasser, online eller för hembesök. Antingen individuellt eller i grupp. I grupp (2 eller fler) får ni 20% rabatt.

Plats: Lund/Malmö med omnejd eller online. Milersättning för hembesök tillkommer.

Tid: ca1 tim

Prova på - pris: 320 kr/per (engångspris 450 kr/per)

5 gånger: 2000 kr

10 gånger: 3500 kr


Vad är MediYoga?

Jag är utbildad i basmedicin och blev diplomerad MediYoga instruktör 2020 (100+120 tim).


MediYoga är en lugnare terapeutisk yogaform som används inom hälso-och sjukvården.

Den är forskningsbaserad och genom kliniska utvärderingar ständigt utveckla, reglera och kvalitetssäkra. Det är en body-mind, helhetsträning, som möjliggör förbättring av tillstånd oavsett diagnos, kön och ålder. Syftar till att öka balans, bl.a genom bättre sömn och minskar stressymptom och förbättrar hälsan både fysisk, psykiskt och emotionellt.


De centrala teknikerna som används är träning i kroppsmedvetenhet, självkännedom, självmedkänsla och fokusträning. Detta görs genom att kombinera andning, rörelser, avslappning och meditation.


Genom programmet syftar träning till att öka kroppsmedvetenhet, stilla sinnet och balansera kroppens självläkande system. Den bidrar även till flexibilitet, styrka och ökad rörlighet.


MediYoga träningsprogram

- Andningsövningar

- Enkla mjuka rörelser

- Fokuseringstekniker

- Avslappning

- Meditation


Forskning visar på hälsoeffekter som bl.a.

- Minskad stress

- Minskad oro och ångest

- Minskad smärta

- Sänkt blodtryck

- Ökad sömnkvalitet


Dessa program kallas recept och till det så doserarar man övningarna anpassat till individen/gruppen.


Mer info om MediYoga och forskning hittar ni på www.mediyoga.se


70 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page