Search

Yoga CV


2020 MediYoga


I sep-dec 2020 utbildade jag mig till MediYoga diplomerad instruktör. I och med corona-läget skedde de läraledda lektionerna digitalt via zoom. Väldigt synd men det tränade mig också i att ge klasserna online.


Under terminen varvades 40 tim läraledda lektioner med 80 tim teoretiska hemstudier, egenträning och eget arbete med att träna på att instruera.


MediYoga Instruktörsutbildning Steg1 ger deltagaren kunskap och behörighet att leda patienter/klienter och grupper i MediYoga Basprogram 1-3.

MediYoga är modern integrativ medicin – väl förankrat i vetenskap och genom beprövad erfarenhet. MediYoga används idag på mer än 277 sjukhus och vårdcentraler i Sverige och väl utbrett inom svensk friskvård. MediYoga är enkelt att utföra och vänder sig till alla människor friska som sjuka och utgår från en tydlig struktur där kvalitetssäkring och patientsäkerhet är centralt.


Träningen utgörs av integrerade delar, andning, mentala tekniker, fysiska rörelser, avslappning och meditation. MediYoga verkar genom att stärka resurser och odla de salutogena egenskaperna hos utövaren.


2020 Basmedicin via Forum Akademia


För att bli diplomerad MediYoga instruktör krävs det medicinska baskunskaper. Med en bakgrund som civilekonom har jag inte haft möjlighet att införskaffa denna kunskap.


I maj-dec 2020 har jag tagit denna distansutbildning på ca 100 tim.


Forum Akademia:


"Att ha en god grundläggande förståelse för hur kroppen fungerar och hur sjukdomar uppstår är viktigt inom alla hälsoområden. Basmedicin ger dig grunderna i anatomi, fysiologi och patologi. Utbildningen startar med cellens biologi och går vidare till bland annat immunförsvaret, hormonsystemet, hjärnans fascinerande kemi och kroppens avgiftningsfunktioner. Kursen fungerar som grundläggande utbildning inom i anatomi och fysiologi, och motsvarar nivån för introduktionskursen på vårdlinjen.


Kursen är till för basmedicin på undersjuksköterskenivå för terapeuter eller hälsokostpersonal utan basmedicinsk utbildning, komplettering för kroppsterapeuter som främst har läst anatomi."


2019 Yoga in Life 50h

Yoga in Life med Cecilia Duberg 25-27 oktober, Yoga Shakti Stockholm. Ledarskap genom stark hälsa och mental träning. Precis vad jag behöver. Leda mig själv och andra på ett hållbart sätt!


* Sätta intention

* Slappna av

* Skapa mål & mening

* Engagera tankens kraft

* Öka emotionella intelligensen

* Sänka hinder

* Stabilisera framgången och livet

* Reflektera och fira segrar.


2019 Global Yoga Yin 50h


Yinutbildningen avslutades i Växjö, maj 2019. Välbehövd för alla oss "yang" personligheter som gick utbildningen. Med våra egna erfarenheter och strävan efter att dela med oss av dem, gör oss till engagerade Yin River Guides inom Global Yoga. Förväntasfull av att få guida deltagare i dessa klasser. Syftet med Yin är att öka medvetenheten om spänningar, att hitta avlappning och fokusera på bindväv och ligament.


2018-2019 Global Yoga grundutbildning 100h


Stolt! Andra delen av Global Yoga 100h avklarad och är nu certifierade yogalärare! Fylld med energi, nya vänner och en enorm känsla av tacksamhet. Livet händer. När man äntligen uppfyller ett mål man så gärna längtar efter, då är det bara början på något fantastiskt. Våga tro på dig själv och dina drömmar. Små som stora. Det kan ta tid. Lång tid, som för mig. Var stolta över er själva. Underbara precis som ni är.



10 views0 comments

Recent Posts

See All