top of page
Öland 2_edited.jpg

Integritetspolicy

Integritetspolicy för [Karin Sidasih Thelin AB/ Sidasih Yoga]

Denna integritetspolicy beskriver hur [Sidasih Yoga] samlar in, använder, skyddar och delar personlig information som samlas in från användare av våra tjänster och webbplatser.

 1. Insamlad information: Vi kan samla in olika typer av personlig information från användare, inklusive namn, kontaktinformation (som e-postadress, telefonnummer), betalningsinformation (vid köp av tjänster), användarpreferenser och annan information som användare frivilligt tillhandahåller oss.

 2. Användning av information: Den personliga information som samlas in används för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot användarna. Det kan inkludera att registrera användare för yogaklasser och kurser, skicka relevant information om våra tjänster och evenemang, bearbeta betalningar och svara på användarförfrågningar.

 3. Delning av information: Vi delar endast personlig information med tredje parter i följande situationer:

  • Med samtycke från användaren.

  • För att uppfylla lagliga krav eller juridiska processer.

  • För att skydda [Sidasih Yoga] rättigheter eller egendom.

  • För att hantera affärstransaktioner, som försäljning, fusion eller förvärv av företaget.

 4. Säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändringar. Vi använder säkra protokoll för att hantera betalningar och krypterar känslig information under överföring.

 5. Åtkomst och korrigering: Användare har rätt att begära tillgång till och korrigering av sin personliga information som vi har. De kan också begära att vi tar bort eller begränsar användningen av deras information. För att göra sådana begäranden kan användare kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 6. Lagring: Vi lagrar personlig information så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra lagliga åtaganden. När informationen inte längre behövs kommer vi att ta bort den på ett säkert sätt.

 7. Vårt företag har plattformen Wix.com som värd. Wix.com tillhandahåller oss den onlineplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina data kan lagras via Wix.com:s datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg.

 8. Kontaktinformation: Om du har frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy eller vår hantering av personlig information, vänligen kontakta oss på [yoga@sidasih.se, +46 70 468 1548].

 9. Ändringar i policyn: Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och användare kommer att meddelas om väsentliga förändringar. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter sådana ändringar anses användare ha accepterat de uppdaterade villkoren.

Denna integritetspolicy gäller från [2024-01-01] och ersätter alla tidigare versioner.

bottom of page